הסרת אחריות

• התוכנה Aster בטוחה לשימוש, אך בכל מקרה T2L.Technical לא תהיה אחראית על אובדן מידע, נזק לחומרה או כל נזק אחר שיגרם כתוצאה משימוש בתוכנה.

• T2L.Technical לא תהיה אחראית על תקינות או על אחריות של ציוד שייקנה דרכה בהנחה.